ανά Ηλικιακή Ομάδα

Παιδιά (προεφηβικής ηλικίας)

Kids_smiling
Ορθοπεδική-ορθοδοντική θεραπεία σε παιδιά (προεφηβικής ηλικίας)


Η Αμερικάνικη Ορθοδοντική Ομοσπονδία έχει θέσει την ηλικία των 7, ως την ηλικία που θα πρέπει να έχει γίνει η πρώτη ορθοδοντική επίσκεψη. Σ’αυτή την ηλικία ο ορθοδοντικός παρατηρεί αν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ορθοδοντικά προβλήματα (σκελετικά – λειτουργικά προβλήματα) που μπορεί να κρίνουν επιτακτική την ανάγκη πρώιμης θεραπείας. Η θεραπεία σ’αυτή την περίσταση μπορεί να γίνει με κινητούς (μετακινούμενους) ή ακίνητους μηχανισμούς. Μόνο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των γνάθων μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς σκελετικά προβλήματα. Η θεραπεία σ’αυτές τις περιπτώσεις μειώνει πολλές φορές και τις πιθανότητες για εξαγωγές μόνιμων δοντιών αργότερα. Επιπρόσθετα, οι μικροί ασθενείς αυτής της ηλικίας αποδέχονται εύκολα τους ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Η άποψη ότι είναι απαραίτητο να έχουν φύγει όλα τα παιδικά δόντια για να ξεκινήσει η ορθοδοντική θεραπεία είναι επιστημονικά αβάσιμη.

Δείτε τα περιστατικά μας από θεραπεία σε παιδιά

Oπισθογναθισμός της κάτω γνάθου και βαθιά δήξη - Ορθοδοντικοί Ευαγγελινάκης - Καραμήτσου

Oπισθογναθισμός της κάτω γνάθου και βαθιά δήξη

Διάγνωση: Oπισθογναθισμός της κάτω γνάθου (η κάτω γνάθος πιο πίσω από το φυσιολογικό – Τάξη ΙΙ) και βαθιά δήξη (δεν φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το

Περισσότερα

Έντονη πρόσθια χασμοδοντία, οπισθογναθισμός κάτω γνάθου, στενή άνω γνάθος, συνωστισμός προσθίων δοντιών

Διάγνωση: Έντονη πρόσθια χασμοδοντία (άνω και κάτω δόντια δεν έρχονται σε επαφή κατά το κλείσιμο),  οπισθογναθισμός κάτω γνάθου (η κάτω γνάθος πιο πίσω απ

Περισσότερα

Περιστατικό 18

Διάγνωση: Οπισθογναθισμός άνω γνάθου (Τάξη ΙΙΙ) με πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση (άνω δόντια που κλείνουν εσωτερικά σε σχέση με τα κάτω), με

Περισσότερα

Έφηβοι

orthodontist-teenager
Ορθοδοντική θεραπεία σε εφήβους


Κατασταλτική θεραπεία σε εφήβους πραγματοποιείται συνήθως με ακίνητους μηχανισμούς (σιδεράκια) και αποσκοπεί στο ίσιωμα των δοντιών και τη δημιουργία σωστής σύγκλεισης (κλεισίματος των άνω δοντιών με τα κάτω).

Δείτε τα περιστατικά μας από θεραπεία σε εφήβους

Έγκλειστος κάτω αριστερά δεύτερος γομφίος, συνωστισμός, πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση και απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής

Διάγνωση: Έγκλειστος κάτω αριστερά δεύτερος γομφίος, συνωστισμός (στραβά δόντια), πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση (πρόσθιο άνω δόντι που κλείνει εσωτερικά τ

Περισσότερα

Περιστατικό 5

Διάγνωση: Υπεράριθμος άνω αριστερά τομέας (ύπαρξη ενός επιπρόσθετου δοντιού), συνωστισμός (στραβά δόντια) και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (αυξημένη ο

Περισσότερα

Περιστατικό 6

Ιστορικό: Παλαιότερη θεραπεία σε άλλο ορθοδοντικό ιατρείο όπου είχε πραγματοποιηθεί εξαγωγή τεσσάρων προγομφίων. Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβ

Περισσότερα

Περιστατικό 7

Διάγνωση: Στενή άνω γνάθος-ουρανίσκος, συνωστισμός (στραβά δόντια) και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – δύο πρόσθια άνω δόντια κλεί

Περισσότερα

Περιστατικό 9

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – ο κάτω αριστερά κυνόδοντας κλείνει εξωτερικά των

Περισσότερα

Περιστατικό 10

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), στενή – τριγωνική άνω γνάθος, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – ο κάτω δεξιά κυνόδον

Περισσότερα

Περιστατικό 12

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), στενή άνω γνάθος – ουρανίσκος, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση - πίσω άνω δόντια που

Περισσότερα

Περιστατικό 13

Διάγνωση: Προγναθισμός κάτω γνάθου (κάτω δόντια που βγαίνουν πιο έξω - μπροστά σε σχέση με τα άνω), έντονη απόκλιση της κάτω μέσης γραμμής προς τα δεξιά, στε

Περισσότερα

Περιστατικό 14

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) με υψηλά και ουλικά – έκτοπα ευρισκόμενο άνω αριστερά κυνόδοντα κ΄ μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυρο

Περισσότερα

Περιστατικό 15

Διάγνωση: Οπισθογναθισμός άνω γνάθου (Τάξη ΙΙΙ) με λαβιδοδοντία (άνω δόντια που βρίσκονται πιο πίσω-εσωτερικά σε σχέση με τα κάτω), οπίσθια χασμοδοντία (τα

Περισσότερα

Ενήλικες

happy-couple-smiling
Ορθοδοντική θεραπεία σε ενήλικες


Οι ενήλικες πλέον, με τη συνεχή εξέλιξη της επιστήμης της ορθοδοντικής και με τις μη ορατές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί, αναζητούν όλο και περισσότερο την ορθοδοντική θεραπεία που θα τους προσφέρει καλύτερη λειτουργία του στοματογναθικού τους συστήματος όπως και φυσικά ελκυστικότερο χαμόγελο.

Αρκετά συνηθισμένες ορθοδοντικές προσεγγίσεις σε ενήλικες είναι τα κεραμικά άγκιστρα(διαφανή σιδεράκια) και η μέθοδος Invisalign (διαφανείς μεμβράνες – aligners).

Δείτε τα περιστατικά μας από θεραπεία σε ενήλικες

Περιστατικό 8

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), άνω πρόσθια δόντια με έντονη εσωτερική - υπερώια κλίση, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (βαθιά δήξη - δεν φαίνονται

Περισσότερα

Περιστατικό 11

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) σε άνω και κάτω οδοντικό τόξο, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (βαθιά δήξη – τα κάτω πρόσθια δόντια καλύπτονται σε μεγάλο βαθ

Περισσότερα

Περιστατικό 16

Διάγνωση: Έντονος συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση – άνω δεξιά 2ος γομφίος που κλείνει εσωτερι

Περισσότερα

Περιστατικό 17

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – δύο πρόσθια άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτ

Περισσότερα

Δείτε τις υπηρεσίες μας ανά μέθοδο θεραπείας

Invisalign

invisalign-certified-provider

Κεραμικά

keramika

Μεταλλικά

metallika

Γλωσσικά

glossika