Ορθοδοντικα Περιστατικα

(Πριν και Μετά)

Σοβαρός συνωστισμός, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών με πολύ στενή επάνω γνάθο και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση

Διάγνωση: Σοβαρός συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών με πολύ στενή επάνω γνάθο (οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση-άνω πίσω δόντια κλείνουν προς τα μέσα) και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση (πάνω πρόσθια δόντια κλείνουν προς τα μέσα). Θεραπεία: Σιδεράκια (κεραμικά άγκιστρα) σε άνω και κάτω δόντια με διεύρυνση του άνω οδοντικού τόξου

Oπισθογναθισμός της κάτω γνάθου και βαθιά δήξη

Διάγνωση: Oπισθογναθισμός της κάτω γνάθου (η κάτω γνάθος πιο πίσω από το φυσιολογικό – Τάξη ΙΙ) και βαθιά δήξη (δεν φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το κλείσιμο – τραυματίζονται τα ούλα στον ουρανίσκο πίσω από τα πρόσθια άνω δόντια) Θεραπεία: Εκμετάλλευση της δυναμικής αύξησης των γνάθων με ορθοδοντική – ορθοπεδική συσκευή (μασκάκι) τύπου Bionator

Έντονη πρόσθια χασμοδοντία, οπισθογναθισμός κάτω γνάθου, στενή άνω γνάθος, συνωστισμός προσθίων δοντιών

Διάγνωση: Έντονη πρόσθια χασμοδοντία (άνω και κάτω δόντια δεν έρχονται σε επαφή κατά το κλείσιμο),  οπισθογναθισμός κάτω γνάθου (η κάτω γνάθος πιο πίσω απ’το φυσιολογικό – Τάξη ΙΙ), στενή άνω γνάθος, συνωστισμός προσθίων δοντιών (στραβά δόντια). Θεραπεία: Διευρυντήρας κ΄ ορθοπεδική συσκευή τύπου Bionator

Συνωστισμός, Τάξη ΙΙ και άνω κεντρικοί τομείς με εσωτερική (υπερώια) κλίση

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), Τάξη ΙΙ (κάτω δόντια πιό πίσω σε σχέση με τα άνω) και άνω κεντρικοί τομείς με εσωτερική (υπερώια) κλίση Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια

Έγκλειστος κάτω αριστερά δεύτερος γομφίος, συνωστισμός, πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση και απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής

Διάγνωση: Έγκλειστος κάτω αριστερά δεύτερος γομφίος, συνωστισμός (στραβά δόντια), πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση (πρόσθιο άνω δόντι που κλείνει εσωτερικά των κάτω και αποτρίβεται) και απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια και ορθοδοντική διόρθωση-έλξη του έγκλειστου δοντιού αφού προηγήθηκε αποκάλυψη του δοντιού [/vc_row]

Περιστατικό 5

Διάγνωση: Υπεράριθμος άνω αριστερά τομέας (ύπαρξη ενός επιπρόσθετου δοντιού), συνωστισμός (στραβά δόντια) και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (αυξημένη οριζόντια πρόταξη -σύγκλειση Τάξη ΙΙ) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια

Περιστατικό 6

Ιστορικό: Παλαιότερη θεραπεία σε άλλο ορθοδοντικό ιατρείο όπου είχε πραγματοποιηθεί εξαγωγή τεσσάρων προγομφίων. Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) και μη αρμονικό κλείσιμο δοντιών (τα άνω με τα κάτω δόντια δεν έρχονται σε επαφή και απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια

Περιστατικό 7

Διάγνωση: Στενή άνω γνάθος-ουρανίσκος, συνωστισμός (στραβά δόντια) και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – δύο πρόσθια άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω και αποτρίβονται και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση – πίσω άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω) Θεραπεία: Διευρυντήρας (για αντιμετώπιση της στενής άνω γνάθου) και σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια

Περιστατικό 8

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), άνω πρόσθια δόντια με έντονη εσωτερική – υπερώια κλίση, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (βαθιά δήξη – δεν φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το κλείσιμο κ΄ τραυματισμός των ούλων στον ουρανίσκο πίσω από τα πρόσθια άνω δόντια και κάτω μέση γραμμή προς τα δεξιά) Θεραπεία: Σιδεράκια (κεραμικά άγκιστρα) σε άνω και κάτω Περισσότερα

Περιστατικό 9

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – ο κάτω αριστερά κυνόδοντας κλείνει εξωτερικά των άνω προσθίων δοντιών και αποτρίβεται και κάτω μέση γραμμή προς τα αριστερά) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια