Έντονη πρόσθια χασμοδοντία, οπισθογναθισμός κάτω γνάθου, στενή άνω γνάθος, συνωστισμός προσθίων δοντιών

  • Ηλικιακή Κατηγορία: Παιδί προεφηβικής ηλικίας
  • Φύλλο: Κορίτσι
  • Διάρκεια: 12 μήνες

Περιγραφή Περιστατικού

Διάγνωση: Έντονη πρόσθια χασμοδοντία (άνω και κάτω δόντια δεν έρχονται σε επαφή κατά το κλείσιμο),  οπισθογναθισμός κάτω γνάθου (η κάτω γνάθος πιο πίσω απ’το φυσιολογικό – Τάξη ΙΙ), στενή άνω γνάθος, συνωστισμός προσθίων δοντιών (στραβά δόντια).

Θεραπεία: Διευρυντήρας κ΄ ορθοπεδική συσκευή τύπου Bionator

Περισσότερες φωτογραφίες

Κάντε κλικ για μεγένθυνση

Πριν

Μετά

Πρόσφατα Άρθρα