ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Περιστατικά: Θήλυ

Πριν και μετά τη θεραπεία στα Ορθοδοντικά Ιατρεία μας

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) σε άνω και κάτω οδοντικά τόξα, αυξημένη οριζόντια πρόταξη με προπέτεια των τομέων και απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής Θεραπεία: Διάφανοι Νάρθηκες Invisalign
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), Τάξη ΙΙ (κάτω δόντια πιό πίσω σε σχέση με τα άνω) και άνω κεντρικοί τομείς με εσωτερική (υπερώια) κλίση Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) με υψηλά και ουλικά – έκτοπα ευρισκόμενο άνω αριστερά κυνόδοντα και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση –  κάτω αριστερά κυνόδοντας που κλείνει εξωτερικά των άνω προσθίων δοντιών). Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών με τάξη ΙΙ (κάτω δόντια κλείνουν πιο πίσω) και βαθιά δήξη (δεν φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το κλείσιμο). Θεραπεία: Διαφανείς Νάρθηκες Invisalign
Διάγνωση: Στενή άνω γνάθος – ουρανίσκος, με οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση (πίσω άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω), έντονος συνωστισμός (στραβά δόντια), πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση (πρόσθια άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω) και ανεωγμένη δήξη Θεραπεία: Διευρυντήρας και Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) στα πάνω και στα κάτω δόντια, στενή επάνω γνάθος, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών με πρόσθια σταυροειδή σύκλειση (πρόσθιο άνω δόντι που κλείνει εσωτερικά των κάτω και αποτρίβεται) Θεραπεία: Διάφανοι Νάρθηκες Invisalign
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) στα πάνω και στα κάτω δόντια, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών με κάτω δόντια πιο πίσω σε σχέση με τα άνω και βαθιά δήξη (τα κάτω πρόσθια δόντια καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τα άνω πρόσθια κατά το κλείσιμο) Θεραπεία: Διάφανοι Νάρθηκες Invisalign
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), τάση για ανεωγμένη δήξη (πρόσθια δόντια που αφίστανται) και απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών με αυξημένη οριζόντια πρόταξη (πεταχτά άνω δόντια) και βαθιά δήξη (δεν φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το κλείσιμο) καθώς και συνωστισμός (στραβά δόντια) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), στενή – τριγωνική άνω γνάθος, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – ο κάτω δεξιά κυνόδοντας κλείνει εξωτερικά των άνω προσθίων δοντιών και αποτρίβεται και κάτω μέση γραμμή προς τα δεξιά) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Έντονη πρόσθια χασμοδοντία (άνω και κάτω δόντια δεν έρχονται σε επαφή κατά το κλείσιμο), οπισθογναθισμός κάτω γνάθου (η κάτω γνάθος πιο πίσω απ’το φυσιολογικό – Τάξη ΙΙ), στενή άνω γνάθος, συνωστισμός προσθίων δοντιών (στραβά δόντια) Θεραπεία:Διευρυντήρας κ΄ ορθοπεδική συσκευή τύπου Bionator
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), στενή άνω γνάθος – ουρανίσκος, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση – πίσω άνω δόντια που κλείνουν εσωτερικά των κάτω) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Προγναθισμός κάτω γνάθου (κάτω δόντια που βγαίνουν πιο έξω – μπροστά σε σχέση με τα άνω), έντονη απόκλιση της κάτω μέσης γραμμής προς τα δεξιά, στενή άνω γνάθος, οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση (πίσω άνω δόντια που κλείνουν εσωτερικά των κάτω) και συνωστισμός (στραβά δόντια). Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), “πεταχτοί” πλάγιοι κοπτήρες (τομείς) και έντονη εσωτερική (προς τα πίσω) κλήση των κεντρικών κοπτήρων (τάξη ΙΙ / 2), σταυροειδή σύγκλειση άνω κυνόδοντα (κλείνει εσωτερικά των κάτω δοντιών) καθώς και βαθιά δήξη (δε φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το κλείσιμο) Θεραπεία: Κεραμικά Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Έντονος συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση – άνω δεξιά 2ος γομφίος που κλείνει εσωτερικά των κάτω κ΄απόκλιση κάτω μέσης γραμμής προς τα δεξιά). Θεραπεία: Σιδεράκια (κεραμικά άγκιστρα) σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) σε άνω και κάτω οδοντικό τόξο, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (βαθιά δήξη – τα κάτω πρόσθια δόντια καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τα άνω πρόσθια κατά το κλείσιμο) Θεραπεία: INVISALIGN

Συνωστισμός και ασύμμετρο χαμόγελο

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) και ασύμμετρο χαμόγελο Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών
Διάγνωση: Οπισθογναθισμός άνω γνάθου (Τάξη ΙΙΙ) με λαβιδοδοντία (άνω δόντια που βρίσκονται πιο πίσω-εσωτερικά σε σχέση με τα κάτω), οπίσθια χασμοδοντία (τα πίσω δόντια δεν έρχονται σε επαφή), στενή άνω γνάθος και ελαφρής συνωστισμός (στραβά δόντια). Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια και χρήση ορθοπεδικής συσκευής ΙΙΙης Τάξης
Στοιχεία Επικοινωνίας

Ορθοδοντικό Ιατρείο
Λάρισα, Κέντρο

Διεύθυνση: Δευκαλίωνος 7 (2ος όροφος)
Τηλ: 2410 255 785
Κέντρο Λάρισας – Τ.Κ. 41222

Ορθοδοντικό Ιατρείο
Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

Διεύθυνση: Επιμενίδου 24 (3ος όροφος)
Τηλ: 28410 21555
Περιοχή ΚΤΕΛ – Τ.Κ. 72100

Ορθοδοντικές Υπηρεσίες

Μέθοδος Θεραπείας

Ηλικιακή Κατηγορία

Οι Ορθοδοντικοί

Ευαγγελινάκης Νίκος

Ορθοδοντικός DDS, MSD
Ειδικευμένος στις ΗΠΑ
Πιστοποιημένος Πάροχος Invisalign

Ορθοδοντικος Αγιος Νικολαος Κρητη - Ευαγγελινάης Νίκος

Καραμήτσου Ελευθερία

Ορθοδοντικός DDS, MSD
Ειδικευμένη στις ΗΠΑ
Πιστοποιημένη Πάροχος Invisalign

Ορθοδοντικος Λαρισα Καραμήτσου Ελευθερία

Online Ραντεβού

Γιατί να μας επιλέξετε

  • Η εκπαίδευσή μας έλαβε χώρα σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στον τομέα της Ορθοδοντικής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), αλλά και παγκοσμίως.
  • Τα Ορθοδοντικά Ιατρεία μας σε Λάρισα και Άγιο Νικόλαο Κρήτης διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και χρησιμοποιούμε τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους.
  • Η πολυετής εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα. Διατελούμε την Ορθοδοντική με αγάπη και αφοσίωση σε κάθε παιδί ή ενήλικα που απευθύνεται σε εμάς και τον αντιμετωπίζουμε με εντιμότητα σαν να ήταν δικός μας άνθρωπος.
  • Με διάθεση να επιτύχουμε το πλέον άρτιο αποτέλεσμα για να χαμογελάτε με όλη σας την καρδιά!
TOP