ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Περιστατικά: Σιδεράκια

Πριν και μετά τη θεραπεία στα Ορθοδοντικά Ιατρεία μας

Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), Τάξη ΙΙ (κάτω δόντια πιό πίσω σε σχέση με τα άνω) και άνω κεντρικοί τομείς με εσωτερική (υπερώια) κλίση Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) με υψηλά και ουλικά – έκτοπα ευρισκόμενο άνω αριστερά κυνόδοντα και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση –  κάτω αριστερά κυνόδοντας που κλείνει εξωτερικά των άνω προσθίων δοντιών). Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Στενή άνω γνάθος – ουρανίσκος, με οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση (πίσω άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω), έντονος συνωστισμός (στραβά δόντια), πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση (πρόσθια άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω) και ανεωγμένη δήξη Θεραπεία: Διευρυντήρας και Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Σοβαρός συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών με πολύ στενή επάνω γνάθο (οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση-άνω πίσω δόντια κλείνουν προς τα μέσα) και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση (πάνω πρόσθια δόντια κλείνουν προς τα μέσα). Θεραπεία: Σιδεράκια (κεραμικά άγκιστρα) σε άνω και κάτω δόντια με διεύρυνση του άνω οδοντικού τόξου και εξαγώγή ενός άνω αριστερά
Διάγνωση: Στενή άνω γνάθος-ουρανίσκος, συνωστισμός (στραβά δόντια) και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – δύο πρόσθια άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω και αποτρίβονται και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση – πίσω άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω) Θεραπεία: Διευρυντήρας (για αντιμετώπιση της στενής άνω γνάθου) και σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), τάση για ανεωγμένη δήξη (πρόσθια δόντια που αφίστανται) και απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Υπεράριθμος άνω αριστερά τομέας (ύπαρξη ενός επιπρόσθετου δοντιού), συνωστισμός (στραβά δόντια) και μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (αυξημένη οριζόντια πρόταξη -σύγκλειση Τάξη ΙΙ) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών με αυξημένη οριζόντια πρόταξη (πεταχτά άνω δόντια) και βαθιά δήξη (δεν φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το κλείσιμο) καθώς και συνωστισμός (στραβά δόντια) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), στενή – τριγωνική άνω γνάθος, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – ο κάτω δεξιά κυνόδοντας κλείνει εξωτερικά των άνω προσθίων δοντιών και αποτρίβεται και κάτω μέση γραμμή προς τα δεξιά) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – ο κάτω αριστερά κυνόδοντας κλείνει εξωτερικά των άνω προσθίων δοντιών και αποτρίβεται και κάτω μέση γραμμή προς τα αριστερά) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), άνω πρόσθια δόντια με έντονη εσωτερική – υπερώια κλίση, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (βαθιά δήξη – δεν φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το κλείσιμο κ΄ τραυματισμός των ούλων στον ουρανίσκο πίσω από τα πρόσθια άνω δόντια και κάτω μέση γραμμή προς τα δεξιά) Θεραπεία: Σιδεράκια (κεραμικά άγκιστρα) σε άνω και κάτω
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), στενή άνω γνάθος – ουρανίσκος, μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση – πίσω άνω δόντια που κλείνουν εσωτερικά των κάτω) Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Προγναθισμός κάτω γνάθου (κάτω δόντια που βγαίνουν πιο έξω – μπροστά σε σχέση με τα άνω), έντονη απόκλιση της κάτω μέσης γραμμής προς τα δεξιά, στενή άνω γνάθος, οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση (πίσω άνω δόντια που κλείνουν εσωτερικά των κάτω) και συνωστισμός (στραβά δόντια). Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), “πεταχτοί” πλάγιοι κοπτήρες (τομείς) και έντονη εσωτερική (προς τα πίσω) κλήση των κεντρικών κοπτήρων (τάξη ΙΙ / 2), σταυροειδή σύγκλειση άνω κυνόδοντα (κλείνει εσωτερικά των κάτω δοντιών) καθώς και βαθιά δήξη (δε φαίνονται τα κάτω πρόσθια δόντια κατά το κλείσιμο) Θεραπεία: Κεραμικά Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση – δύο πρόσθια άνω δόντια κλείνουν εσωτερικά των κάτω και αποτρίβονται κ΄απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής). Θεραπεία: Σιδεράκια (κεραμικά άγκιστρα) σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Έντονος συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών (οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση – άνω δεξιά 2ος γομφίος που κλείνει εσωτερικά των κάτω κ΄απόκλιση κάτω μέσης γραμμής προς τα δεξιά). Θεραπεία: Σιδεράκια (κεραμικά άγκιστρα) σε άνω και κάτω δόντια
Διάγνωση: Συνωστισμός (στραβά δόντια) και ασύμμετρο χαμόγελο Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια
Συνωστισμός (στραβά δόντια), μη αρμονικό κλείσιμο των δοντιών
Διάγνωση: Έγκλειστος κάτω αριστερά δεύτερος γομφίος, συνωστισμός (στραβά δόντια), πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση (πρόσθιο άνω δόντι που κλείνει εσωτερικά των κάτω και αποτρίβεται) και απόκλιση άνω και κάτω μέσης γραμμής Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια και ορθοδοντική διόρθωση-έλξη του έγκλειστου δοντιού αφού προηγήθηκε αποκάλυψη του δοντιού
Διάγνωση: Οπισθογναθισμός άνω γνάθου (Τάξη ΙΙΙ) με λαβιδοδοντία (άνω δόντια που βρίσκονται πιο πίσω-εσωτερικά σε σχέση με τα κάτω), οπίσθια χασμοδοντία (τα πίσω δόντια δεν έρχονται σε επαφή), στενή άνω γνάθος και ελαφρής συνωστισμός (στραβά δόντια). Θεραπεία: Σιδεράκια σε άνω και κάτω δόντια και χρήση ορθοπεδικής συσκευής ΙΙΙης Τάξης
Στοιχεία Επικοινωνίας

Ορθοδοντικό Ιατρείο
Λάρισα, Κέντρο

Διεύθυνση: Δευκαλίωνος 7 (2ος όροφος)
Τηλ: 2410 255 785
Κέντρο Λάρισας – Τ.Κ. 41222

Ορθοδοντικό Ιατρείο
Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

Διεύθυνση: Επιμενίδου 24 (3ος όροφος)
Τηλ: 28410 21555
Περιοχή ΚΤΕΛ – Τ.Κ. 72100

Ορθοδοντικές Υπηρεσίες

Μέθοδος Θεραπείας

Ηλικιακή Κατηγορία

Οι Ορθοδοντικοί

Ευαγγελινάκης Νίκος

Ορθοδοντικός DDS, MSD
Ειδικευμένος στις ΗΠΑ
Πιστοποιημένος Πάροχος Invisalign

Καραμήτσου Ελευθερία

Ορθοδοντικός DDS, MSD
Ειδικευμένη στις ΗΠΑ
Πιστοποιημένη Πάροχος Invisalign

Online Ραντεβού

Γιατί να μας επιλέξετε

  • Η εκπαίδευσή μας έλαβε χώρα σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στον τομέα της Ορθοδοντικής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), αλλά και παγκοσμίως.
  • Τα Ορθοδοντικά Ιατρεία μας σε Λάρισα και Άγιο Νικόλαο Κρήτης διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και χρησιμοποιούμε τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους.
  • Η πολυετής εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα. Διατελούμε την Ορθοδοντική με αγάπη και αφοσίωση σε κάθε παιδί ή ενήλικα που απευθύνεται σε εμάς και τον αντιμετωπίζουμε με εντιμότητα σαν να ήταν δικός μας άνθρωπος.
  • Με διάθεση να επιτύχουμε το πλέον άρτιο αποτέλεσμα για να χαμογελάτε με όλη σας την καρδιά!
TOP